/  

Доцільність використання та оцінка ефективності препарату «Кардонат» в лікуванні диспластикозалежної патології у дітей з порушенням фібрилогенезу

Фролова Т.В., Охапкіна О.В., Терещенкова І.І., Берус А.В.
Харківський національний медичний університет

Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини (НДСТ) у дітей характеризується насамперед залученням до диспластичного процесу вісцеральних органів, опорно-рухового апарату, органів зору та інших систем організму [1, 2].

Лікувати вже сформовану дисплазію не можливо, ліків від не повноцінно сформованого колагену не існує. Проте попередити розвиток ускладнень цього процесу цілком можливо. Але призначаючи препарати таким пацієнтам необхідно враховувати, що НДСТ обумовлює «специфічні» обмінні реакції і своєрідний мікроелементний баланс [3]. Стратегія патогенетичного лікування НДСТ і диспластикозалежної соматичної патології полягає в корекції порушень метаболізму колагену. Формування колагену і диференціювання його молекул відбувається під впливом ферментів пролін-лізілгідроксилази, кофактором яких є аскорбінова кислота, проте, такі пацієнти мають певні протипоказання до призначення вітаміну С (наявність оксалатурії, яка спостерігається у 75% пацієнтів) [4]. Тому найбільш привабливим до використання у терапії таких пацієнтів є вітаміни групи В, оскільки саме вони беруть участь у дезамінуванні лізину і оксилізину - амінокислот, які забезпечують міцність поперекових зв’язків молекул колагену [5].

Найбільш привабливим до використання у терапії пацієнтів з НДСТ є препарат Кардонат виробництва спільного українсько-іспанського фармацевтичного підприємства «Сперко Україна» — оригінальний препарат для внутрішнього застосування, містить комплекс амінокислот (карнітин та лізин) і коферментних форм вітамінів групи В.

До складу Кардонату входить 100 мг карнітину хлориду, 50 мг лізину, 1 мг кобамаміду (коферменту В12), 50 мг кокарбоксилази (коферменту В1), 50 мг піридоксаль-5-фосфату (коферменту В6). Дія Кардонату обумовлена синергічними ефектами його компонентів. L-карнітину хлорид є головним кофактором метаболізму жирних кислот у серці, печінці та скелетних м`язах, відіграє роль основного переносника довголанцюгових жирних кислот у мітохондрії, де діється їх бета-окислення до ацетил-КоА, який є субстратом для утворення АТФ у циклі Кребса. Сприяє виділенню з цитоплазми метаболітів і токсичних речовин, покращує метаболічні процеси, підвищує працездатність, апетит, прискорює ріст, викликає збільшення маси тіла, знижує функціональну активність щитоподібної залози, сприяє нормалізації основного обміну. Лізин — бере участь у всіх процесах асиміляції, сприяє оссифікації кісткової тканини, стимулює мітоз кліток, покращує статеве дозрівання у підлітків, а коензими вітамінів В1, В6, В12 відіграють важливу роль в обміні речовин, сприяють нормалізації порушених функцій печінки і нервової системи, мають кардіопротекторну дію.

Таким чином, Кардонат може бути препаратом вибору у комплексній терапії дітей з синдромом НДСТ завдяки позитивному впливу компонентів препарату на головні диспластичні мішені організму: кісткову, нервову, серцево-судинну та травну системи.

Мета.
Вивчення доцільності та ефективності застосування препарату Кардонат у дітей з синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини.

Матеріали і методи дослідження.
Обстежено 50 дітей у віці від 8 до 17 років з діагностованим синдромом НДСТ. Усі діти мали генералізовану форму виразності синдрому НДСТ з залученням до диспластичного процесу трьох і більше систем (серцево-судинної, сечовивідної, органів травлення та дихання) у синтропії з виразними постуральними порушеннями (сколіоз, деформація грудини, плоска стопа та інш.) та вегето-судинної дистонією.

Кардонат призначали per os після їжі, запиваючи водою, чаєм або фруктовим соком, по 1 капсулі 2 рази на добу дітям до 15 років, або по 1 капсулі 3 рази на добу дітям після 15 років, тривалістю курсу лікування 1 міс. Оцінка доцільності використання препарату «Карданат» проведена на підставі динаміки змін біохімічних маркерів колагеноутворення за показником співвідношення рівня екскреції оксипроліну до індексу маси тіла з урахуванням загальної дози препарату за курс лікування, а також рівня загальних глюкозаміногліканів (ГАГ) та їх фракційного складу. Це дозволило мінімізувати кількість вірогідних та спадкових помилок. Вплив Кардонату на стан вегетативної нервової системи (ВНС) оцінювали за показниками варіаційної пульсометрії до та після лікування, енцефалографії (ЕЕГ), на стан судин — за динамікою показників реоенцефалографії (РЕГ) та реовазографії нижніх кінцівок (РВГ), на стан кісткової тканини — за показниками ультразвукової денситометрії.

В досліджені враховували дані клінічного перебігу диспластикозалежної патології (ДЗП), загального аналізу крові і сечі, біохімічного аналізу сироватці крові. У дітей пубертатного віку враховували показники гормонів репродукції (естрадіол, тестостерон) та рівень кортизолу до та після лікування. Оцінка переносимості препарату «Кардонат» проводилася шляхом анкетування на підставі суб'єктивних відчуттів і самопочуття дитини, спостереження за поведінкою пацієнтів в процесі лікування. Статистичний аналіз проведено на підставі параметричних і непараметричних критеріїв (критерій Ст’юдента-Фішера, Ван-дер-Вардена та інш.), вирогідного розподілу ознак і кореляційного аналізу.

Дослідження виконані з врахуванням міжнародних біоетичних стандартів про згоду батьків на участь дитини в комплексному обстеженні.

Результати і їх обговорення.
Аналіз динаміки клінічних проявів синдрому НДСТ у дітей показав, що вже на другому тижні застосування відмічався позитивний вплив прийому Кардонату: у 84,5% хворих з генералізованою гіпермобільністю суглобів підвищилася толерантність до фізичних навантажень із збільшенням темпових і силових характеристик руху; 88,6% дітей з астено-невротичними реакціями стали емоційно стійкішими; у 72,8% хворих з діенцефальною дисфункцією відмічено зменшення вегетативних проявів, головного болю, метеочутливості, спосперігалася тенденція до нормалізації сну.

Через 1 місяць після прийому Кардонату у 76,0% дітей за даними ЕЕГ в результаті лікування зменшилися іррітативні процеси на корковому і стовбуровому рівнях, відмічена тенденція до оптимізації роботи лівої півкулі мозку. У 94,0% дітей за показниками РЕГ встановлено достовірне покращення еластичності судин головного мозку, нормалізація тонусу артеріальних судин усіх калібрів, у 80,6% — покращення венозного відтоку. Аналіз показників варіаційної пульсометрії свідчить про достовірне покращення вегетативної регуляції функцій за рахунок збалансованої дії обох відділів ВНС (76,0%), підвищення активності нервового каналу керування серцевим ритмом (64,0%), адекватної симпатикотонічної відповіді на ортостаз (84,0%). Таким чином, поліпшення нейродинамічних процесів, їх активації і регуляції при використанні Кардонату при різних патологічних станах нервової, зокрема вегетативної системи свідчить про нейромодулюючі властивості препарату. Динаміка проявів ДЗП з боку серцево-судинної системи показала, що у дітей на фоні прийому Кардонату протягом 1 місяця за даними ЕКГ поліпшувалися процеси реполяризації в міокарді (92,4%), зменшувалася виразність внутрішньошлуночкової блокади і аритмій (нормалізація водія ритму з ектопічного на синусовий, відсутність альтернації комплексів QRS, нормалізація сегменту ST і ін.) (86,2%). Гепатопротекторна дія препарату Кардонат через 1 місяць використання полягала у достовірному зменшені проявів дискінезії жовчовивідних шляхів, особливо у дітей з аномаліями форми жовчного міхура (90,6% від дітей з цією аномалією), у 78,6% дітей відбувалося зменшення рівню холестерину в сироватці крові, у 97,6% дітей – зменшення рівню лужної фосфатази майже на 38-40%. Досить значний позитивний ефект Кардонату відмічався серед дітей з порушеннями дефекації з супутньою доліхосигмою. Так, у всіх дітей починаючи з другого тижня застосування препарату відбувалося нормалізація акту дефекації, у 76,8% — інволюція спастичних кишкових проявів, у 91,6% — зменшення метеоризму. У 87,9% дітей з гастроезофагеальним рефлюксом після курсу прийому Кардонату відбувалося зменшення проявів захворювання, особливо при фізичних навантаженнях. У всіх дітей значно покращувався апетит, у 92,0% протягом місяця мала місце прибавка маси тіла в середньому на (2,5±0,4) кг за рахунок збільшення маси м’язів. Окрім цього у дітей з синдромом НДСТ протягом періоду прийому Кардонату відбувалося збільшення загального рівня білку в середньому на 15-17% від початкового рівня (р<0,05). Позитивний вплив препарату Кардонат відмічено щодо ДЗП нефро- та уронефрологічного профілю. Так, у 86,7% дітей з гіперактивним сечовим міхуром після місяця застосування Кардонату значно зменшились дизуричні прояви, при цьому максимальне зменшення патологічних симптомів відмічена у пацієнтів препубертатного віку (90,1%). У 96,5% дітей з наявністю дизметаболічної нефропатії вже при застосуванні Кардонату протягом 2 тижнів відмічено достовірне зниження екскреції оксалатів і кальцію, у 85,2% дітей — значне зниження екскреції фосфатів, і навіть відсутність фосфатурії після місячного курсу прийому препарату, у 90,4% — позитивні зміни щодо зменшення екскреції уратів. У дівчат-підлітків пубертатного періоду з порушенням менструального циклу підхід до лікування з позицій поліпшення енергетичних і нейродинамічних процесів мозку виявився успішним: у 90% пацієнток вдалося оптимізувати менструальну функцію без гормональних регуляторів. Аналіз результатів гормонального дослідження показав, що у дівчаток пубертатного періоду після місячного застосування Кардонату майже на 35% підвищувався рівень естрадіолу (з 17,79 до 21,78 пкг/мл), відмічалося зниження тестостерону до референтних значень (з 4,74 до 3,19 нмоль/л). У хлопчиків: підвищення тестостерону в середньому становило 38-40% (з 16,14 до 22,64 нмоль/л), зниження естрадіолу (з 13,12 до 10,86 пкг/мл). Серед дітей всіх вікових груп і обох статей відбувалася достовірна нормалізація гормонорегулюючої дії гіпофізу як при зниженій, так й при підвищеній його активності за показником рівню кортизолу, який після прийому Кардонату в середньому становив у дітей з НДСТ 296,2 нмоль/л серед дівчаток, і 312,7 нмоль/л серед хлопчиків. Отже, достовірно доведено, що Кардонат, завдяки універсальності свої дії, має гормонорегулюючі властивості, які позитивно вплинули на всі ланцюги процесу становлення репродуктивної функції у підлітків з НДСТ. Найбільш часті прояви синдрому НДСТ у дітей пов’язані з патологією опорно-рухового апарату, яка значно прогресує при порушеннях структурно-функціонального стану кісткової тканини. Серед обстежених дітей з НДСТ до початку лікування препаратом Кардонат у 64,0% пацієнтів була діагностована остеопенія різного ступеню важкості, у 8,0% — остеопороз. Зменшення міцності кісткової тканини у цієї групи пацієнтів відбувалося насамперед за рахунок зниження трабекулярної компоненти кістки, при незначному зменшені її мінеральної компоненти. Після застосування препарату у всіх дітей відмічалася збільшення показника трабекулярної компоненти в середньому на 6,5 од. і незначне підвищення мінеральної складової кістки в середньому на 1,5 од. на стандартизовану масу тіла дитини, що клінічно визначалося зменшенням ступені остеопенії або досягнення індексу міцності кісткової тканини до відповідних статево-вікових показників. Про покращення кісткового моделювання свідчило достовірне зменшення рівню екскреції уронових кислот після курсу лікування (7,2±1,8 і 4,05±1,1 мл/л за добу відповідно, р<0,05), підвищення рівню загальних ГАГ, нормалізація кальцій-фосфорного співвідношення.

Суттєву роль у формуванні постуральних порушень у дітей з НДСТ відіграють хондроїтинсульфати (ХІС), рівень яких у дітей з ознаками фібрилогенезу значно зростає. При аналізі показників рівню ХІС у сироватці крові до та після застосування Кардонату встановлено достовірне його зменшення після місячного курсу в середньому на 31-33%, проте його рівень наприкінці лікування залишився вище референтних значень (до 0,014 од.) у 34,6% дітей, що вказує на недостатню тривалість курсу прийому препарату. Таким чином, вплив препарату Кардонат на процеси кісткового моделювання у дітей, навіть в умовах порушеного фібрилогенезу, свідчить про значний його позитивний вплив на процеси кісткоутворення, завдяки патогенетично спрямованій дії компонентів препарату, які поліпшують відтворення колагенового матриксу кісткової тканини, зокрема кришталевій решітці гідроксиапатиту. При аналізі результатів було встановлено, що у дітей з генералізованими формами виразності синдрому НДСТ після місячного курсу прийому препарату Кардонат достовірно покращувалися біохімічні показники обміну колагену. Так, рівень добової екскреції оксипроліну у дітей на початку лікування в середньому дорівнював 99,3±6,4 мг/л, після застосування препарату — 77,1±3,2 мг/л, що в середньому становило зменшення розпаду колагену до 5 мг на кожну одиницю масо-ростового коефіцієнту дітей (р<0,05). Встановлені позитивні зміни у рівні загальних ГАГ, які є основною складової протеогліканів і визначають структурно-функціональний стан еластину, що полягали у достовірному збільшені їх рівню (8,4±1,7 проти 10,6±1,8, р<0,05), особливо за рахунок вмісту кератан-сульфатів (ГАГІІІ) (1,02±0,5 проти 2,2±0,6, р<0,05), рівень яких є своєрідним маркером диспластикозалежних станів.

При оцінки переносимості препарату Кардонат, в жодному випадку не відмічено реакцій непереносимості. При клінічному спостережені під час лікування алергічних шкірних реакцій, чи інших побічних реакцій з боку шлунково-кишкового тракту встановлено не було.

Висновки.
Аналіз проведеного дослідження свідчить на користь доцільності використання препарату Кардонат у комплексному лікуванні дітей з генералізованими формами диспластикозалежної патології при синдромі НДСТ. Виявлений позитивний вплив препарату на первинну ланку диспластичних уражень та покращення загального обміну колагену. Протягом курсу лікування з включенням Кардонату виявлено наступні достовірні зміни:

 1. Покращення еластичності судин головного мозку, нормалізація тонусу артеріальних судин усіх калібрів, у 80,6% — покращення венозного відтоку.
 2. Покращення вегетативної регуляції функцій за рахунок збалансованої дії обох відділів ВНС (76,0%), підвищення активності нервового каналу керування серцевим ритмом (64,0%), адекватної симпатикотонічної відповіді на ортостаз (84,0%).
 3. Зниження екскреції оксалатів і кальцію, у 85,2% дітей — значне зниження екскреції фосфатів, і навіть відсутність фосфатурії після місячного курсу лікування.
 4. Серед дітей всіх вікових груп і обох статей відбувалася достовірна нормалізація гормонорегулюючої дії гіпофізу як при зниженій, так й при підвищеній його активності за показником рівню кортизолу, що позитивно вплинуло на всі ланцюги процесу становлення репродуктивної функції у підлітків з НДСТ.
 5. Зменшення рівню екскреції уронових кислот, підвищення рівня загальних ГАГ, нормалізація кальцій-фосфорного співвідношення після курсу лікування свідчить про покращення кісткового моделювання.
 6. Покращувалися біохімічні показники обміну колагену.

Для досягнення лікувального ефекту рекомендуємо курс прийому Кардонату тривалістю не менше 1 місяця, по 1 капсулі 2 рази на добу дітям до 15 років, або по 1 капсулі 3 рази на добу дітям після 15 років, що відповідає рекомендаціям виробника. Сподіваємось, що отримані результати дослідження стануть корисними в попередженні розвитку ускладнень синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей.

Література:

 1. Дисплазия соединительной ткани у детей./ Л.И.Омельченко, В.Б.Николаенко // Doctor. – 2004. – № 1. – C. 44-47.
 2. Клинические подходы к проблеме так называемых коллагенозов / В.М.Остапенко, Е.М.Тареева// Клиническая медицина. – 2004. – № 8. – С.73-76.
 3. Разнообразие клинических симптомов дисплазии соединительной ткани./ В. И. Маколкин, В. И. Подзолков, А. В. Родионов А.В. [и др.] // Тер. архив. – 2004. – Т. 76 (11). – С. 77-80.
 4. Дизметаболічні нефропатії у дітей / І.В.Багдасарова, С.П.Фоміна, Н.І.Желтовська [та ін.] // Современная педиатрия. – 2008. – № 3 (20). – С. 62-67.
 5. Современные принципы витаминопрофилактики и витаминотерапии в детском возрасте./ В.Ф.Лапшин.// Современная педиатрия. – 2007. – № 1. – С.100-104.

Стаття опублікована в журналі «Ліки України» №3, 2010 рік

Помітили помилку? Виділіть необхідний текст з помилкою і натисніть Ctrl+EnterСистема Orphus

Система Orphus