/  

До питання застосування поліпротекторів в спортивній практиці

Подкопай Д.О., Кандидат наук з фізичного виховання та спорту.  Урдин В.Г., Харківська державна академія фізичної культури.

Сучасний юнацький спорт, як і спорт вищих досягнень, вимагає від спортсмена прояву максимуму його фізіологічних можливостей, але при цьому дає мінімум часу і можливостей для повноцінного відновлення.

При щільному графіку інтенсивних тренувань у підготовчому періоді та частих стартах в змагальному періоді, природні процеси відновлення функцій організму знаходяться під постійним тиском прогресивно наростаючого стомлення. Стан перетренованості, що виникає на початкових етапах досить важко діагностується, переходячи в прогресуючу стадію. У цьому випадку про ефективну змагальну діяльність спортсмена доводиться забути. А також серйозно задуматися про наслідки подібних, межуючих з патологією станів, для майбутнього здоров'я спортсмена. І це, в першу чергу, лягає на плечі лікарів підліткових кабінетів і педіатричної служби.

У контексті подібних проблем особливу роль відіграє продумана і фізіологічно обгрунтована програма відновлювальних заходів, покликаних активізувати і скоротити час відновних реакцій організму не тільки професійних спортсменів, але і підлітків, які займаються в різних спортивних секціях.

Кожна відновлювальна програма складається з кількох найважливіших груп засобів відновлення: педагогічних, гігієнічних, психологічних і медико-біологічних. І якщо перші три в сучасному юнацькому і «великому» спорті ми застосовуємо досить успішно, то з медико-біологічним супроводом спостерігається постійне відставання від закордонних колег. Особливо гостро постають дві проблеми: брак профільних фахівців зі спортивної медицини та недостатність спеціальної інформації для спортивних лікарів і лікарів широких спеціальностей, таких як терапевти підліткових кабінетів і педіатрів, а також тренерів про можливості застосування новітніх фармакологічних препаратів у практиці фізичної культури і спорту.

В результаті, не тільки практикуючі лікарі спортивні, а й лікарі інших спеціальностей часто не мають можливості обгрунтовано використовувати широкий спектр новітніх препаратів, дозволених Олімпійським комітетом і міжнародними федераціями, і застосовують традиційні, але застарілі засоби, які вже давно не відповідають умовам сучасного спортивного онтогенезу.

Особливо виражена ця проблема в спортивних організаціях дитячого і юнацького спорту обласного та районного рівнів, де рішення про застосування препарату часто приймає дільничний лікар і тренер, тому що отримати професійну консультацію досить важко.

За родом своєї професійної діяльності, нам доводиться консультувати тренерів, лікарів та спортсменів різних спеціалізацій та кваліфікації з питань медико-біологічного забезпечення відновлювальних програм. Фахівці ХДАФК мають стійкий контакт і зворотний зв'язок з практичними тренерами і спортсменами високої кваліфікації і накопичили чималі дані застосування різних препаратів в спортивній практиці.

Мета роботи:

В аналітичному огляді викласти деякі дані використання анаболічних поліпротекторов на прикладі препарату Кардонат в спортивній практиці для підлітків, що знаходяться в умовах підвищених психофізичних навантажень.

Результати дослідження:

Кардонат виробництва компанії «Сперко Україна» - оригінальний препарат для внутрішнього застосування, який містить комплекс амінокислот і коферментних форм вітамінів групи В. Одна капсула Кардонат містить 100 мг L-карнітину, 50 мг лізину, 50 мг кокарбоксилази (коферментну форми вітаміну В1), 50 мг піридоксаль-5-фосфату (коферментну форми вітаміну В6) та 1 мг кобамаміда (коферментну форми вітаміну В12). Високий метаболічний потенціал коферментних складових Кардонат обумовлений їх високою біологічною активністю, що виключає, на відміну від прототипів (вітамінів групи В), необхідність попередньої біотрансформації в клітинах печінки. Вдале поєднання в одному препараті незамінних амінокислот і коферментів сприяє взаємному потенціювання їх корисних ефектів для спортсмена будь-якого рівня.

L-карнітин відноситься до засобів з анаболічною дією. Він є головним кофактором і регулятором метаболізму жирних кислот у серці, печінці і скелетних м'язах, єдиним переносником довголанцюгових жирних кислот в мітохондрії, де відбувається їх β-окислення до ацетил-КоА, який є субстратом для утворення АТФ у циклі Кребса. Карнітин сприяє виділенню з цитоплазми метаболітів і токсичних речовин, покращує метаболічні процеси. В умовах нормального кисневого забезпечення він переводить метаболізм клітин на окислення жирних кислот як найбільш енергоємного субстрату, а в умовах гіпоксії L-карнітин виводить токсичні метаболіти жирних кислот із мітохондрій, переводячи метаболізм клітини на окислення глюкози, надаючи таким чином антигіпоксичну дію. Підвищує працездатність, апетит, прискорює ріст, сприяє збільшенню маси тіла, сприяє нормалізації основного обміну. Зменшує вираженість симптомів фізичного і психічного перенапруження, надає нейро-, гепато-і кардіопротекторну дію, сприяє зменшенню вираженості ішемії міокарда в тому числі і при наднавантаженнях, покращує процеси передачі нервового імпульсу в синапсах і аксонах, знижує концентрацію аміаку в нервовій тканині, стимулює клітинний імунітет.

Серцевий м'яз отримує 60-80% енергії при метаболізмі жирів. Подібне його дія відбувається і в інших органах і тканинах, що допомагає поліпшити енергетичний баланс в організмі і збільшити витривалість молодого спортсмена. У спортивній практиці карнітин зарекомендував себе як гарний недопінговое анаболічний засіб, що приводить до збільшення сили і м'язової маси, збільшення засвоєння білка, вітамінів і вуглеводів, підвищенню витривалості. Економиться запас глікогену, підвищується витривалість під час тренувань і змагань, значно поліпшується забезпечення кліток киснем.

Карнітин, акумулюючись в м'язах і сприяючи розпаду жирів в клітинах мускулатури, забезпечує м'язову тканину потужною і тривалої енергією. Цей процес сприяє збереженню основного джерела швидкої енергії — глікогену, при розпаді якого в м'язах накопичується що важко молочна кислота — основна причина м'язових болів після тривалих фізичних навантажень. Застосування карнітину дозволяє знизити кількість послетреніровочних болів. Особливо ефективний карнітин в дисциплінах, що вимагають тривалих фізичних навантажень на субмаксимальної і максимальному рівнях. Найбільш часто зустрічається результат — це помітне підвищення витривалості і відновлюваності.

Метаболічна підтримка карнітину сприяє значному підвищенню бажаних результатів при заняттях спортом: скорочення часу для повноцінного відновлення після фізичних навантажень, дозволяє наростити м'язову масу тіла при відповідному харчуванні, сприяє поліпшенню переносимості фізичних навантажень, і як наслідок попереджає розвиток спортивних травм. Важливі довгострокові адаптаційні ефектом, що проявляється при використанні в комплексній підтримці інтенсивних занять спортом препаратів метаболічного дії, до яких відносяться ряд амінокислот і коферментних форм вітамінів групи В.

Лізин — незамінна амінокислота, бере участь у всіх процесах асиміляції і росту, сприяє осифікації і росту кісткової тканини, стимулює мітоз клітин, надає пряму противірусну дію на віруси простого герпесу.

Коензим вітаміну В12 (кобамамід) має анаболічну активність, активує обмін вуглеводів, білків і ліпідів, бере участь в утворенні нуклеїнових кислот, сприяє накопиченню в еритроцитах сполук з сульфогідрільними групами. В якості фактору росту стимулює функцію кісткового мозку, що необхідно для нормобластного еритропоезу. Кобамамід сприяє нормалізації порушених функцій печінки та нервової системи.

Коензим вітаміну В1 (кокарбоксилаза) має регулюючий вплив на обмінні процеси в організмі. Особливо важливу роль відіграє у вуглеводному і жировому обміні, насамперед в окислювальному декарбоксилюванні кетокислот (піровиноградної, γ-кетоглутарової та ін.), а також у пентозофосфатному шляху розпаду глюкози. Знижує в організмі рівень молочної і піровиноградної кислот, покращує засвоєння глюкози, трофіку нервової тканини, виявляє кардіопротекторну дію.

Коензим вітаміну В6 (піридоксаль-5-фосфат) необхідний для нормального функціонування центральної і периферичної нервової системи. Є коферментом великої кількості ферментів, що діють на неокислювальний обмін амінокислот (процеси декарбоксилювання, переамінування та ін.) Бере участь в обміні триптофану, метіоніну, цистеїну, глутамінової та інших амінокислот. Сприяє нормалізації ліпідного обміну, збільшує кількість глікогену в печінці, покращує її детоксикуючі властивості. Катаболізує нейром'язові процеси, які особливо важливі в період заняття спортом і при значних фізичних навантаженнях, які можуть призвести до перетренованості, хронічної втоми і астенії.

Кардонат нормалізує вегетативну регуляцію серцевого ритму, нормалізує показники енергетичного забезпечення і контрактільно-релаксаційної здатності міокарда, усуває клінічні симптоми дистрофії серцевого м'яза, що часто зустрічається у спортсменів.

Препарат Кардонат зацікавив нас вдалим, на наш погляд, поєднанням речовин і компонентів, необхідних у «екстремальному» метаболізмі зростаючого організму юного спортсмена. Важливою характеристикою препарату для процесів відновлення ми визначали дію його складових на активність метаболічних реакцій у міокарді, функцію кардіопротектора. Цікавим нам бачилося використання Кардонат як вітамінного комплексу з гарним набором незамінних амінокислот і коферментами вітамінів групи В.

Ми рекомендували застосування Кардонату по 1 капсулі 3 рази на день як заміну існуючим традиційним кадіопротекторам і гепатопротектора курсом не менше двох місяців. Рекомендовано також використання Кардонату як вітамінного комплексу в програмі відновлювальних заходів підготовчого та змагального періодів у підлітків.

Розподіл рекомендацій по прийому препарату з видів спорту, а також етапам і періодами річної підготовки не проводилося. У даному дослідженні обране дозування (відповідне інструкції з використання) перевищуюча добову потребу в карнитині, коферментах групи В при природній життєдіяльності, що дає можливість повною мірою забезпечувати цими речовинами організм, що переносить високі фізичні та розумові навантаження.

Результати застосування препарату Кардонат визначались методом кореспондентського опитування фахівців і можуть становити інтерес як дані суб'єктивного професійного оцінювання.

Автори статті не ставили завдання цілеспрямованого дослідження дії препарату з включенням математичних методів обробки результатів, тому що статистична вибірка респондентів не достатня, а засновували свій вибір виключно на наявності в препараті комбінації відомих і корисних у спортивній практиці діючих речовин. Для більш повної картини необхідно проведення додаткових досліджень по препарату Кардонат і підтвердження обгрунтованості його застосування в спортивній медицині з додатковими інструментальними та біохімічними дослідженнями.

Однак, ми не сумніваємося, що отримані дані все-таки представляють достатній інтерес, особливо у зв'язку з украй малою інформацією про використання подібних препаратів в спортивній практиці для підлітків, що знаходяться в умовах підвищених психофізичних навантажень.

Аналіз отриманих від практичних фахівців даних систематичного застосування препарату Кардонат в спортивній практиці виявив наступні найбільш ефективні можливості його використання:
1. Застосування Кардонату в тренувальному процесі легкоатлетів 14-16 і 18-19 років виявилось досить ефективним, особливо для бігунів на середні дистанції (400-800 м). Для стайєрів позитивні зміни виражалися менш чітко. Інтерес викликають високі показники при спостереження за бігунами в бар'єрному й гладкому спринтерському бігу до 200 м. Позитивні зміни виражались поліпшенням показників роботи ССС як в процесі навантаження, так і прискоренням відновлення стартових показників ЧСС в інтервальних навантаженнях. А у спринтерів показники ЧСС після навантаження об'єктивно зменшувалися, що свідчить про стабілізацію роботи серцевого м'язу на тлі повторюваних навантажень субмаксимальної і максимальної потужності з ефектом накопичення стомлення.
2. Спостереження за волейболістами і баскетболістами 16-18 років не визначили таких же значних змін у функціонуванні ССС, як у представників циклічних видів спорту, однак об'єктивно підвищилася працездатність і ігрова витривалість спортсменів, кількість ГРВ захворювань у командах зменшилася на третину в порівнянні з періодом часу, коли спортсмени не застосовували Кардонат і коли почали застосовувати по 1 капсулі 3 рази на день протягом 1 місяця.
3. Найбільший позитивний ефект застосування Кардонату спостерігався у юних боксерів і кікбоксерів 12-14, 16-18, 19-21 року. Результати контрольних тренувань в інтенсивному многораундовому тренувальному бої і кросових тестах показали об'єктивне збільшення спеціальної витривалості, ефективності відновних процесів і стабільності роботи ССС у спортсменів різного віку та кваліфікації.
4. Дуже важливий результат, на наш погляд, виражається в практично повній відсутності негативного ефекту або встановлених побічних впливів препарату Кардонат на організм молодих спортсменів. Показовим цей факт стає, якщо брати до уваги, що спортсмени, що брали участь в обстеженні мали різний стаж занять і цілком можливо, мали різні ступені перетренованості.
5. Препарат Кардонат може повноцінно замінити кілька гомологічних традиційно використовуються в спортивній практиці кардіо-, нейро-і гепатопротекторів, що значно зменшує навантаження на організм.
6. Препарат Кардонат може безпечно застосовуватися для молодих спортсменів і не є допінговим засобом.

Висновки:

1. Аналіз проведених досліджень застосування препарату Кардонат виробництва компанії «Сперко Україна» показав можливість і практичну доцільність його цільового застосування в практиці підготовки юних спортсменів різних спеціалізацій.
2. У загальному плані супроводу занять спортом лікарі широких спеціальностей (терапевти, педіатри) можуть з упевненістю рекомендувати застосування препарату Кардонат, як підопічним тренерів ДЮСШ, так і своїм пацієнтам провідним здоровий спосіб життя, так як Кардонат сприяє поліпшенню витривалості і запобігає явища перетренірованності, збільшуючи загальну користь від заняття спортом.
3. Отримані результати визначили необхідність та напрямки подальших об'єктивних інструментальних досліджень впливу препарату Кардонат в спортивній практиці для практично здорових людей, які знаходяться в умовах підвищених психофізичних навантажень.

Список літератури:

1. С.В. Олишевский, Л.М. Гунина, С.А. Олейник. Перспективы повышения адаптации подростков к стрессовым нагрузкам //Современная педиатрия 2009. №3(25)
2. Зайков С.В. Кардонат — рецепт жизненной энергии //Новости медицины и фармации. 2003. №2. С.17.
3. Чекман І.С., Горчакова Н.О. Кардіопротектори – клініко-фармакологічні аспекти. Укр. Мед. Часопис. 2003. №6(38). С.18-25.
4. Шахнович Р.М. Оптимизация энергетического метаболизма у больных ишемической болезнью сердца //Русский мед. журн. 2001. Т.9. №15. С. 240-253.
5. Автореф. дис. канд. мед. наук: 14.01.11 / С.В. Коновалов; Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І. Георгієвського. Сімф., 2006. 20 с. укp.
6. Безкаравайний Б.А., Сиротченко Т.А. Влияние препарата Кардонат на адаптационный потенциал сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы у детей. Укр. Мед. Часопис. 2004. №4(42). с.109-113.
7. Гусель В.А., Маркова И.В. Справочник педиатра по клинической фармакологии. М., Медицина, 1989, с. 15-22.
8. Метаболическая терапия в клинике внутренних болезней //Метод. рекомендации (под ред. В.К. Серновой), 2003, 20с.
9. Свищенко Е.П., Лысенко Г.И. Клиническая характеристика Кардоната у больных гипертонической болезнью //Український медичний часопис, 2003, № 3, с. 31-35.
10. Кардонат и регуляция метаболических процессов в организме //Н. Мохорт, Т. Притула, Л. Киричок. С.122-126

Помітили помилку? Виділіть необхідний текст з помилкою і натисніть Ctrl+EnterСистема Orphus

Система Orphus